Metatron – Den nya verkligheten och egots upplösning

Jag har upplevt under en längre tid hur tunt skalet är mellan de olika verkligheterna. När den nya verkligheten blir starkare och starkare i mitt hjärta så blir också den gamla polära verklighetens illusion tydligare. Jag hade en upplevelse för några månader sedan som var precis som scenen i filmen … [Read more...]

The birth of the new Human – Energyforcast Sept-Dec 2016

It has been nine months since I last wrote my energy forecast in January 2016. It has been a birthing of the new reality that began to take shape early in January, and at the same time there has also been a death process for humanity. From January to September, there have been nine months of … [Read more...]

Födelsen av den nya människan – energiprognos sept-dec 2016

Det har nu gått  9 månader sen jag sist skrev min energiprognos i januari. Det har varit en födelseprocess för den nya verkligheten som började ta form i början av januari samtidigt som det även har varit en dödsprocess för mänskligheten. Från januari till september har det varit nio månaders … [Read more...]

Lejonportalen 8:8 – en möjlighet att finna sin sanna kraft

  Lejonet är i sig själv ett uttryck för den gudomliga viljan vilket är det som också kallas den första strålen. Därför har vi under denna portal möjligheten att åter finna vår sanna styrka, den som kommer från själen och anden. Det handlar om den inre viljan som inte böjer sig för något … [Read more...]

Vindarnas lek

Idag när jag och Sara satt ute och drack kaffe så bestämde vi oss för att öva på att spinna vår merkabah (ljuskroppen). Det var först stiltje men efter ett tag så började vinden att blåsa. Först lite sedan blev bara mer och mer och till slut var det som att sitta i en privat virvelstorm. Det var … [Read more...]

Guds öga – Energiprognos Januari 2016

Gott Nytt År till er alla :) Kylan som tog oss alla med överraskning och som nu kommer tillbaka på onsdag i denna vecka, handlar om en väldigt ren energi som kommer ända från skapelsen centrum. Den kommer in till oss via den galaktiska centralsolen, ner till vår egen sol och sedan ner till oss via … [Read more...]

The return of Christ and the new reality

  Merry Christmas to you all. Or should we say Merry Christ-Mass. This marks a point in our ascensionprocess where we all have the opportunity to see our own Christed Self inside of us and on the outside in everyone we meet. When Christ said that he will return it was a prophecy about this … [Read more...]

Gudsnärvaron – ditt personliga möte med Gud

I denna tid kan vi uppleva hur allting blir mer och mer polärt både utanför oss och inom oss. Det kan kännas som extrema kast mellan hopp och förtvivlan vilket har att göra med att ljus och mörker blir mer och mer extrema i sina manifestationer. Genom allt lyser ändå en nåd igenom allt kaos vilket … [Read more...]

Conversation with God 1 – What is the true purpose

I had an experience of Gods presence some months ago and he has then started to talk to me every day. This interesting conversation happened during a walk in the forest. I was told that I could ask anything that would come into my mind. So I asked a question and was then told to answer it myself. … [Read more...]

What is Ascension and what are the signs that the process has started?

Ascension is a process by which we transform our physical body into light, and leave all polarity on the 3rd dimension in order to become one with all that is in the 5th dimension. In addition to our physical body we have several different energy bodies, such as the etheric body, the emotional body, … [Read more...]